1.040 νέες προσλήψεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ

Με 1.040 άτομα ενισχύεται άμεσα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Το νέο προσωπικό προσωπικό θα αμοιφθεί με 2.643 ευρώ για το σύνολο της προσφερόμενης εργασίας.

Η πρόβλεψη αυτή εμπεριέρχεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών.

Σημειώστε ότι ότι το νέο προσωπικό θα είναι εξωτερικοί συνεργάτες που θα συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση έργων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Το αντικείμενο των νέων υποαλλήλων, όπως προσδιορίζεται στην ΚΥΑ, αφορά:

“Τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών). Ειδικότερα, το έργο του ΕΣΕ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΕΣΕ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, οι ΕΣΕ πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών”.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την υπουργική απόφαση

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ