13 προσλήψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Διαδικασία πρόσληψης 13 υπαλλήλων προωθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Διατίθενται θέσεις για απόφοιτους ΔΕ και ΥΕ.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Αναλυτικά οι θέσεις:

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης: 10 θέσεις

Προσόντα:

Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
Καλή γνώση ξένης γλώσσας
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός: €858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας: 3 θέσεις

Προσόντα:

Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)

Πρώτος μισθός: €730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο