133 νέες θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Δημοσιεύτηκε απόφαση που καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με αυτήν, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα εισαχθούν:

30 αξιωματικοί στη Σχολή Ανθυποπυραγών
103 πυροσβέστες στη Σχολή Πυροσβεστών

Η απόφαση φέρει ημερομηνία 5 Αυγούστου 2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 81 / 27409

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την απόφαση του Υπουργείου

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ