160 προσλήψεις σε 18 Δήμους και Φορείς

Την πρόσληψη 160 νέων υπαλλήλων σε επιχειρήσεις ύδρευσης και φορείς 18 δήμων ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το νέο προσωπικό, όπως προκύπτει από την εγκριτική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλου 30920, θα υπογράψει σύμβαση 8 μηνών.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού προηγουμένως λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει συνεχόμενα ”πακέτα” νέων θέσεων, που εξαιρούνται από την απαγόρεσυη προσλήψεων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ