160 προσλήψεις ΟΒΑ

Προκηρύσσονται 160 οπλίτες και έφεδροι Ειδικών Δυνάμεων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά τους έως την 13 Νοεμβρίου 2020.

Σημειώστε ότι, ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους δηλαδή να είναι γεννημένοι από 1 Ιανουαρίου 1996.

Πηγή: workenter.gr

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο