167 νέες προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Πλήρες αίτημα για την πρόσληψη 167 μονίμων υπαλλήλων έχει αποστείλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο ΑΣΕΠ.

Οι νεώτερες πληροφορίες αναφέρουν:

Από τον συνολικό αριθμό των 180 θέσεων, οι 13 θα διατεθούν στα προστατευόμενα άτομα του νόμου 2634/98. Άρα οι διαθέσιμες θέσεις είναι 167
Θα προσληφθεί προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Τα κριτήρια επιλογής για πτυχιούχους θα είναι: βαθμός πτυχίου, τυχόν μεταπτυχιακό, άδεια άσκησης επαγγέλματος (για γεωτεχνικούς), γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών
Για την κατηγορία ΔΕ προβλέπτονται: βαθμός τίτλου απολυτηρίου, δέυτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ

Οι βασικές ειδικότητες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι:

ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Γεωπόνων (φυτικής παραγωγής)
ΠΕ Κτηνιάτρων
ΠΕ Ιχθυολόγων
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Πληροφορικής
ΔΕ Γεωργικού – Κτηνοτροφικού
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο