183 νέες θέσεις εργασίας στο “Βοήθεια στο Σπίτι”

Την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου απέσπασε ήδη νέα προκήρυξη του υπ. Εσωτερικών για την περεταίρω ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Με τον νέο διαγωνισμό, όπως αναφέρει έγγραφο που αποκαλύπτει το workenter.gr θα επιλεγούν 183 μόνιμοι υπάλληλοι των προστατευόμενων κατηγοριών του ν. 2643/1998.

Η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, κυρία Διαμαντοπούλου, έκανε ήδη γνωστό ότι το προσχέδιο της νέας προκήρυξης θα αποσταλεί άμεσα από το ΥΠ.ΕΣ. στο υπ. Εργασίας «για την κάλυψη των θέσεων αυτών (183) αποκλειστικά από προστατευόμενα άτομα».

Στα προστατευόμενα άτομα ανήκουν οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:

Πολύτεκνοι γονείς – Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
Άτομα µε αναπηρία
Τέκνα αγωνιστών εθνικής αντίστασης
Ανάπηροι και τα θύματα πολέμου

Με δεδομένο ότι η προκήρυξη έχει πάρει τη «σφραγίδα» της ΠΥΣ (πράξη υπουργικού συμβουλίου) η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί από το υπ. Εργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Πηγή: workenter.gr

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο