187 προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Μόνιμη θέση στο Δημόσιο μπορούν να διεκδικήσουν κάτοχοι 276 διαφοερικών τίτλων σπουδών, μέσω της προκήρυξης 3Κ/2020.

Ο νέος διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη 187 μονίμων υπαλλήλων στις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την 3Κ/2020 οφείλουν να γνωρίζουν:

Οι θέσεις μονίμων κατανέμονται σε πολλές περιοχές της χώρας
Γίνονται δεκτά 276 πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ και απολυτήρια – διπλώματα ΔΕ
Η προκήρυξη δεν προβλέπει ειδική εμπειρία
Όλοι οι υποψήφιοι κερδίζουν στο μέγιστο 588 μόρια από την εμπειρία, δηλαδή 7 μόρια ανά μήνα (έως 84 μήνες)
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ
Φακέλους με δικαιολογητικά θα αποστείλουν οι υποψήφιοι που προηγούνται στον πίνακα κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα, σε αριθμό που θα καθορίσει το ΑΣΕΠ

Πότε οι αιτήσεις

Η έναρξη και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα γίνει εντός Μαΐου.

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ