20 προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 23 έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας.

Αναλυτικά οι θέσεις:

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερίσιοι): 15 θέσεις

Προσόντα
Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
Καλή γνώση ξένης γλώσσας
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός
€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης: 2 θέσεις

Προσόντα
Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός
€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό: 3 θέσεις

Προσόντα
Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός
€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ