200 προσλήψεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Την πρόσληψη 200 υπαλλήλων προωθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Υπηρεσία Ασύλου. Ζητούνται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Σημειώστε την κατανομή των θέσεων:

ΠΕ Πληροφορικής – 3 θέσεις
TΕ Λογιστικής – 20 θέσεις
ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών – 110 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Διοικητικού) – 20 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής – 3 θέσεις
TΕ Νοσηλευτών – 1 θέση
ΠΕ Στατιστικών – 4 θέσεις
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα ανακοινωθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο