282 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Την πρόσληψη 282 υπαλλήλων προωθεί η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

ΠΕ Αεροναυπηγός Μηχανικός
ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εγκαταστάσεων
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Μεταλλουργός Μηχανικός
ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί
ΠΕ Βιοχημικός
ΠΕ Κοστολόγοι
ΔΕ Διαχειριστές Προμηθειών
ΤΕ Μηχανικοί Α/Φ
ΤΕ Ηλεκτρονικοί Α/Φ
ΤΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ
ΤΕ Προγραμματιστές Μηχανολογικών Εργασιών
ΤΕ Αποθηκάριοι
ΤΕ Μηχανολόγοι
ΤΕ Μηχανικοί Α/Κ
ΤΕ Μηχανουργοί
ΤΕ Προγραμματιστές Ψηφιακών Εργαλειομηχανών
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι
ΔΕ Μηχανικοί Α/Φ
ΔΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ
ΔΕ Ελεγκτές Παραγωγής
ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων
ΔΕ Αποθηκάριοι
ΔΕ Τεχνίτες Βαφής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 3 Δεκεμβρίου 2020.

Πηγή: workenter.gr

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο