302 διορισμοί στην ΕΥΠ

Απόφαση διορισμού 79 υπαλλήλων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε η κατανομή με βάση την προκήρυξη πλήρωσης με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Συγκεκριμένα οι διορισμοί αφορούν τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού 8 άτομα
ΠΕ3 Πληροφορικής 45
ΠΕ9 Ψυχολόγων 2
ΤΕ3 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών – Γραφίστες 2
ΤΕ6 Μηχανικών – Τεχνολόγου Μηχανικού – Μηχανολόγου 2

Όπως αναφέρει η απόφαση του υπ. Εσωτερικών, υπάρχει ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

Η κατανομή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το υπ΄ αρ. ΤΡΙ.ΕΠ.Ε.ΠΡΟ./163/855468/ Σχ.163/8-7-2020 έγγραφο του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Προσωπικού «Κατάρτιση Πινάκων Διοριστέων και Επιλαχόντων των Κλάδων ΠΕ1, ΠΕ3, ΠΕ9, ΤΕ3, ΤΕ4, ΤΕ6», κατόπιν έκδοσης της υπ’ 471.1/35/751408/ 7.2.2019/Ε.Υ.Π/ΔΙ.Δ.Υ.Α.Π/3ο Προκήρυξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: workenter.gr

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο