5 πρόσθετα προσόντα για την 7Κ/2020

Πρόσθετα προσόντα, τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκδίκηση συγκεκριμένων θέσεων, περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη μονίμων(7Κ/2020) που αφορά την πρόσληψη 22 μόνιμων υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι αιτήσεις ξεκινούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Σημειώστε ότι για την προκήρυξη γίνονται αποδεκτοί 48 τίτλοι σπουδών:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (21 τίτλοι σπουδών)
Τεχνολογική Εκπαίδευση (3 τίτλοι σπουδών)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (24 τίτλοι σπουδών)
Μεταξύ των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων -τα οποία συνολικά είναι 5- είναι η γνώση χειρισμού Η/ Υ, η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, εμπειρία ενός έτους σε εκτυπωτικές εργασίες κ.α.

Δείτε αναλυτικά τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:

7k

Πηγή: workenter.gr

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ