55 νέες προκηρύξεις για 900 υπαλλήλους σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Μέσω 55 διαφορετικών προκηρύξεων αναμένεται να προσλήφθούν 900 νέοι υπάλληλοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και δήμους της χώρας.

Οι διαγωνισμοί θα εκδοθούν, σταδιακά, εντός του επόμενου διμήνου.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί τόσο απευθείας σε ΟΤΑ, όσο και σε φορείς (ΝΠΔΔ), ως εξής:

 • 841 συμβάσεις ορισμένου χρόνου (έως 11 μήνες)
 • 59 συμβάσεις μίσθωσης έργου (έως 1 έτος)

Σημειώστε ότι όπως αναφέρει η απόφαση του υπ. Εσωτερικών, θα καλυφθούν οι ”ανάγκες των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μήνες ή έως 9 μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές ή έως 11 μήνες για απασχόληση σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, ή έως 1 έτος για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους”.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού πρώτα λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ. Τονίζεται ότι η έκδοση των συγκεκριμένων προκηρύξεων δεν επηρεάζεται από τις επερχόμενες εκλογές, καθώς οι προσλήψεις αποτελούν πάγιο αίτημα των δήμων.

Σημειώστε τα κριτήρια πρόσληψης:

 1. Χρόνος ανεργίας (200 μονάδες για τους πρώτους 4 μηνες και 85 απο τον 5ο και μετά – έως 800 μόρια)
 2. Πολυτεκνική ιδιότητα (50 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο)
 3. Τριτεκρινή ιδιότητα (40 μοναδες για καθε τέκνο – Έως 120 μόρια)
 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (30 μονάδες για κάθε ένα από τα δυο πρώτα παιδιά και 50 μονάδες για το τρίτο – Έως 110 μόρια)
 5. Μονογονεική οικογένεια (50 μονάδες για κάθε παιδί)
 6. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός * 40 για ΠΕ, ΤΕ και βαθμός * 20 για ΔΕ)
 7. Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα μέχρι τους 60 – Έως 420 μόρια)
 8. Αναπηρία – Τουλάχιστον 50% (ποσοστό αναπηρίας * 3)
 9. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου (Ποσοστό αναπηρίας * 2)

Υπενθυμίζεται πως στην διαδικασία πρόσληψης προτάσσονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν εντοπιότητα ανεξάρτητα από τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο