55 θέσεις εργασίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Την πρόσληψη 55 νέων Εκπαιδευτικών (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων ανακοίνωσε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή Διδακτικού – Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι την 30 Οκτ 2019 και ώρα 12:00 π.μ.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση των υποψηφίων. Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα, όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο