65 νέες θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 65 υπαλλήλων, με 8μηνη σύμβαση εργασίας, έδωσε το ΑΣΕΠ στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Ζητείται προσωπικό μίας μόνο ειδικότητας: ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Συγκεκριμένα:

ΔΕ Προσωπικό Ασφάλειας: 65 θέσεις

Προσόντα

Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός
€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο