75 νέες προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών

Στις ράγες της έκδοσης μπαίνει, πλέον, η προκήρυξη των 75 μονίμων στο υπουργείο Οικονομικών (ΑΑΔΕ).

Το ΑΣΕΠ ολοκλήρωσε την επεξργασία και περιμένει το… σήμα έκδοσης.

Θα επιλεγεί προσωπικό μίας ειδικότητας, δύο διαφορετικών βαθμίδων: Τελωνειακοί (ΤΕ και ΔΕ).

Δείτε τα προσόντα ανά θέση:

Σημαντικό:

Οι μόνιμοι Τελωνειακοί ΔΕ θα προσληφθούν με τα προσόντα που αντιστοιχούν στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.