782 προσλήψεις από το Υπουργείο Εσωτερικών

Στην έγκριση 782 μόνιμων προσλήψεων σε δήμους, φορείς και Περιφέρειες προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι νέοι διορισμοί αφορούν το χρονοδιάγραμμα του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το 2021.

Συγκεκριμένα, οι νέες θέσεις κατανέμονται σε 302 φορείς ως εξής:

748 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας και
34 θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής, σε Δήμους Περιφέρειες καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών
Υπενθυμίζεται ότι για το 2021 ο προγραμματισμός προσλήψεων περιλαμβάνει έγκριση για 8.620 μόνιμες προσλήψεις τακτικού προσωπικού με τη διαδικασία του 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση).

Παράλληλα, περιλαμβάνει 299 προσλήψεις μονίμων, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ., 62 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή και 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων 2.500 εποχικοί πυροσβέστες.

Πηγή: workenter.gr

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο