89 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Την πρόσληψη 89 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ σε δήμους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί (50 θέσεις)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών (32 θέσεις)
ΤΕ Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγος (3 θέσεις)
ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (2 θέση)
ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Λογιστικού) (2 θέση)
ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής (1 θέση)
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 13 Αυγούστου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

 

Πηγή: workenter.gr

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ