931 προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Εγκύκλιο με την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2020 απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στους αρμόδιους ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τον πίνακα, θα πραγματοποιηθούν 931 προσλήψεις σε 285 δήμους και Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα, το υπ. Εσωτερικών διευκρινίζει την έναρξη της διαδικασίας για την πλήρωση στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας συνολικά 845 θέσεων τακτικού προσωπικού και 86 δικηγόρων –νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, στους φορείς που καταγράφονται στο παράρτημα του παρόντος.

Πηγή: workenter.gr

Διαβάστε εδώ ολόκληρο τον πίνακα

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο