Αλλαγές στο κριτήριο της εντοπιότητας

Σημαντική αλλαγή με εφαρμογή την προκήρυξη 4Κ/2020 για το κριτήριο της εντοπιότητας.

Σύμφωνα με αυτήν, συνδέεται πλήρως η “εντοπιότητα” με την ιδιότητα της “μόνιμης κατοικίας”.

Η εφαρμογή της διάταξης αφορά προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού.

Στην πραγματικότητα, αποσυνδέεται η έννοια του δημότη με αυτήν του μόνιμου κατοίκου.

Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν στο εξής σε διαγωνισμούς βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για να κερδίσουν την εντοπιότητα.

Ποιοι παίρνουν την εντοπιότητα

Η χορήγηση της βεβαίωσης μονίμου κατοικίας ρυθμίζεται (άρθρο 279 του Ν. 3463/2006) ως εξής:

«Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας» -(άρθρο 279 του Ν. 3463/2006)».

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ