Αναμένονται 341 προσλήψεις στο χώρο της Υγείας

Υλοποιείται ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας για την πρόσληψη μονίμων και επικουρικών υπαλλήλων σε φορείς και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το άρθρο 88 του πολυνομοσχεδίου για τις 120 δόσεις καθορίζει όλες οι λεπτομέρειες του νέου διαγωνισμού, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα δημοσιεύματα του workenter για την πρόθεση ενεργοποίησης της προκήρυξης (από τον περασμένο Δεκέμβριο).

Θα προσληφθεί προσωπικό 63 διαφορετικών ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Σύμφωνα με τα άρθρα (78 – 79) του νέου πολονομοσχεδίου του υπ. Εργασίας, οι προσλήψεις αιτιολογούνται ως προς την ”κάλυψη επιτακτικών αναγκών”, ενώ οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν «το αργότερο μέχρι τις 15/6/2019».

Σημειώστε όλα τα δεδομένα:

Η προκήρυξη εκδίδεται από τον φορέα με έγκριση από το ΑΣΕΠ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους φορείς
Οι φορείς εκδίδουν προσωρινά αποτελέσματα
Το ΑΣΕΠ ασκεί έλεγχο νομιμότητας ένα μήνα μετά την υποβολή των ενστάσεων
Οι φορείς διενεργούν άμεσα τις προσλήψεις με βάση τους προσωρινούς πίνακες
Η διάρκεια των συμβάσεων των επικουρικών υπαλλήλων είναι έως δύο χρόνια
Οι αμοιβές του επικουρικού προσωπικού “απελευθερώνονται” από διατάξεις του παρελθόντος και εξομοιώνονται με αυτές του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
Προσοχή: Τα άρθρα 78 – 79 του προσχεδίου του νομοσχεδίου καθόριζαν τη διαδικασία και τις ειδικότητες που θα ζητούνταν για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων και επικουρικού προσωπικού. Μετά την ”είσοδο” του τελικού κειμένου στη Βουλή, το άρθρο 88 καθορίζει με σαφήνεια τις λεπτομέρειες της νέας προκήρυξης

Περιοχές – Κατανομή

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, οι θέσεις είναι τόσο μόνιμες όσο και επικουρικές και θα καλύψουν (σε πρώτη φάση) πάγιες ανάγκες προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ, στα εξής ιδρύματα:

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης
Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και παραρτημάτων
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ)
Όπως αναφέρει στην έκθεσή του το υπουργείο Εργασίας, οι νέες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με τον κανόνα του ”1:1”, δηλαδή μία πρόσληψη για μία αποχώρηση στο δημόσιο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα πάντα με την αναπλ. υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το καθεστώς 341 ήδη υπηρετούντων, θα παραταθεί μέχρι την πλήρωση των νέων θέσεων.

Ειδική Εμπειρία – Μοριοδότηση

Θα υπάρξει πρόβλεψη ειδικής εμπειρίας με τη μορφή μοριοδότησης. Σημειώστε:

Η μερίδα του λέοντος πάει σε ειδικές θέσεις, ειδικά σε ειδικότητες που ασχολούνται με τη φροντίδα ευάλωτων ομάδων
Οι 341 οργανικές θέσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ
Οι προσλήψεις θα έχουν σημαντική διαφοροποίηση, αφού όπως αναφέρει και το αρμόδιο υπουργείο, υπάρχει ζήτηση για διάφορους κλάδους και ειδικότητες, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε δημόσιου φορέα

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ