Ανοίγουν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Εξέπνευσε τη Δευτέρα (29/7) η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ”ανοίγοντας το δρόμο” για τις νέες αιτήσεις ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ (ΚΟΤ).

Σύμφωνα με το ”γράμμα” του νόμου, οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ της ΔΕΗ, οφείλουν να πραγματοποιήσουν αιτήσεις σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Αναλυτικά:

Όσοι έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός 1 μηνός από τη λήξη της οριζόμενης ή της παραταθείσας προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ
Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το ΚΟΤ παύει να ισχύει
Οι καταναλωτές έχουν δύο επιλογές για να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Το ΚΟΤ Α και το ΚΟΤ Β. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεστε σε περίπτωση που λαμβάνετε ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλλελεγγύης) ενώ στην δεύτερη ομάδα όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Για να ενταχθεί κάποιος στην πρώτη κατηγορία (ΚΟΤ Α), στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης) που έχει εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο – μια διαδικασία που μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από το σπίτι. Οι αιτήσεις γίνονται μετά το τέλος των φορολογικών δηλώσεων.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δικαιούχος του Κοινωνικού Μερίσματος.

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο