Απαγόρευση απολύσεων λόγω κορωνοϊού

Μετά από συνεχόμενες καταγγελίες αντεργατικής συμπεριφοράς από εργοδότες που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τον κορονοϊό, η κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει μέτρα και προχωρά στην απαγόρευση των απολύσεων εργαζόμενων από επιχειρήσεις που κλείνουν λόγω κορονοϊού.

Ο Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας, έδωσε εντολή για να διορθωθούν τα πράγματα, ενώ από την κυβέρνηση τονίζεται ότι δεν θα δοθεί κανένα βοήθημα σε όσες επιχειρήσεις απολύουν εργαζόμενους εν μέσω της δύσκολης συγκυρίας που αντιμετωπίζει η χώρα αυτό το διάστημα.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού και ρήτρες απόλυσης για τις επιχειρήσεις

Στα μέτρα του υπουργείου Εργασίας για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων λόγω του κορoνοϊού, περιλαμβάνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού 400 ευρώ για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών όλων των εργαζομένων που έχει ανασταλεί η λειτουργία των επιχειρήσεων που εργάζονταν και η ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.

Σε ότι αφορά την αναστολή πληρωμής για τρεις μήνες των ασφαλιστικών εισφορών, πρόκειται για ένα μέτρο που αφορά τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές και έχουν πτώση τζίρου. Με ρήτρα φυσικά ότι δεν έχουν προβεί σε απόλυση εργαζόμενου.

Παράλληλα, σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών του Ιανουαρίου, θα πληρωθούν κανονικά μέχρι τις 20 Μαρτίου ενώ θα δοθεί και σε αυτούς τρίμηνη αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών για τις εισφορές Φεβρουαρίου και μετά.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Στα 400 ευρώ το μήνα θα είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα δοθεί σε κάθε εργαζόμενο των επιχειρήσεων που έκλεισαν λόγω κυβερνητικής απόφασης. Ειδικότερα τα 400 ευρώ είναι τον μήνα, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις κλείσουν για μικρότερο διάστημα τότε οι εργαζόμενοι θα πάρουν αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα δοθεί μέσω αιτήσεων που θα κάνουν οι εργοδότες και υπευθύνων δηλώσεων που πρέπει να υποβάλλουν οι εργαζόμενοι στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ειδικότερα, ο μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας καθώς οι επιχειρήσεις που εργάζονταν τελούν υπό το καθεστώς προσωρινού κλεισίματος για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορoνοϊού COVID-19, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών υποβάλλουν ατομικά Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανοίξει μέσα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, που θα θεσπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν λόγω εργαζομένων.

Για την εφαρμογή όλων αυτών λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων σε όλες τις προβλεπόμενες επεξεργασίες του θεσπίζονται στο παρόν.

Από την διαδικασία εξαιρούνται:

-όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
-όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
-όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας ,
-και εν γένει όσων η σύμβαση δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.υρίας που αντιμετωπίζει η χώρα αυτό το διάστημα.

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ