Αποζημίωση Εργαζομένου: Τι ισχύει για την καταβολή;

Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το μέτρο της τραπεζικής πίστωσης για την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η νοµοθετική ρύθμιση καλύπτει όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Ουσιαστικά, με το νέο μέτρο, ελέγχεται πληρέστερα η τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης των εργοδοτών και να αποφεύγονται φαινόµενα αυθαιρεσίας κατά των εργαζοµένων. Τόσο για την καταβολή των αποζηµιώσεων απόλυσης όσο και για την καταβολή των µισθών, οι εργοδότες υποχρεώνονται να αναφέρουν για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστηµα που αφορά.

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο