ΑΣΕΠ: 251 θέσεις μόνιμων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Το «πράσινο φως» για την έκδοση της προκήρυξης των 251 μονίμων θέσεων στο Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), έδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Το προσχέδιο της προκήρυξης – με την κατανομή των θέσεων και τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση – αναμένεται να σταλεί, πλέον, στο ΑΣΕΠ, ως επίσημο αίτημα.

Σημειώστε, ότι ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης

Η διαδικασία επιλογής των νέων υπαλλήλων θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ (προκήρυξη «Κ»).

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (30.1.2019), προβλέπονταν η σύσταση οργανικών 251 οργανικών θέσεων, κατανεμημένες σε 18 ειδικότητες.

Αυτές είναι:

ΠΕ Διοικητικών (100 θέσεις)
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων (13 θέσεις)
ΠΕ Πληροφορικής (13 θέσεις)
ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (3 θέσεις)
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Η/Υ (13 θέσεις)
ΠΕ Μηχανικών (15 θέσεις)
ΠΕ Μαθηματικών (10 θέσεις)
ΠΕ Οικονομικού (5 θέσεις)
ΠΕ Νομικών/Πολιτικών Επιστημών (4 θέσεις)
ΠΕ Ιατρών (1 θέση)
ΠΕ Ψυχολόγων (4 θέσεις)
ΤΕ Διοικητικού (23 θέσεις)
ΤΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (4 θέσεις)
ΤΕ Πληροφορικής (5 θέσεις)
ΔΕ Διοικητικού (16 θέσεις)
ΔΕ Τεχνικών (5 θέσεις)
ΔΕ Κλητήρων/Γενικών Καθηκόντων (10 θέσεις)
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (5 θέσεις)

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την υπουργική απόφαση

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ