ΑΣΕΠ: 4 σημεία-κλειδιά για την 6Κ/2019

Τα τέσσερα σημεία “κλειδιά” που κάνουν τη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων της 6Κ/2019 αναδεικνύονται. Πρόκειται για “μυστικά” τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία, αλλά και στην απόρριψη της αίτησης.

Σημειώστε τις κρίσιμες λεπτομέρειες:

(1) Συνάφεια εμπειρίας: Αποδεκτή εμπειρία για τη χορήγηση έξτρα μοριοδότησης είναι η συνάφειά της με τον αντικείμενο της θέσης. Οι υποψήφιοι κερδίζουν μόρια από την εμπειρία σε διοικητικές θέσεις: Υπάλληλοι γραφείου, γραμματείς κλπ. Οποιαδήποτε άλλη εμπειρία (π.χ. πωλητή) δεν γίνεται δεκτή.

(2) Χρήση τίτλου σπουδών: Στο δίλημμα των υποψηφίων ΤΕ, ποιό τίτλο σπουδών να καταθέσουν (πτυχίο ΤΕΙ ή Απολυτήριο Λυκείου), η απάντηση είναι σαφής: Αυτόν που έχει το μεγαλύτερο βαθμό και άρα δίνει τα περισσότερα μόρια.

(3) Η γνώση χειρισμού Η/Υ είναι απαραίτητο πρόσθετο προσόν για τον διορισμό. Η σχετική γνώση θα πρέπει να αναφέρεται και στα 4 αντικείμενα, διαφορετικά θα απορριφθεί η αίτηση. Η διατύπωση της προκήρυξης είναι σαφής: “Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν”.

(4) Οι θέσεις μπορεί να προορίζονται για τον κλάδο Τελωνειακών, ωστόσο η ζητούμενη εμπειρία από την προκήρυξη δεν είναι αυτού του κλάδου. Συμμετέχουν, όπως προαναφέρθηκε, όλοι οι υποψήφιοι διοικητικών ειδικοτήτων.

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ