ΑΣΕΠ: Ακυρώθηκε προκήρυξη για 404 προσλήψεις

Ακυρώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο η έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων για την προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ.

Ο διαγωνισμός αφορούσε στην πρόσληψη 404 νέων δικαστικών γραμματέων στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε παλαιότερη απόφαση είχε κάνει δεκτή την αίτηση εκδόσεως προσωρινής διαταγής τριών υποψηφίων που εγκαλούσαν το ΑΣΕΠ σχετικά με τον διαγωνισμό του 2017.

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ