ΑΣΕΠ: Δύο προκηρύξεις για 1.245 θέσεις

Τη λίστα με τις προς επεξεργασία προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Θα διατεθούν 1.245 νέες θέσεις σε:

  • Νοσοκομεία
  • Κέντρα Υγείας
  • Τράπεζα της Ελλάδος
  • Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)
  • Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)
  • Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Μέσω των νέων διαγωνισμών θα επιλεγεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

 Παράλληλα, το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται και την έκδοση αποτελεσμάτων σε παλιότερους διαγωνισμούς όπως (2Κ/2020, 2ΓΕ/2019, 3Κ/2019, 2Κ/2019 -κατηγορία ΤΕ .κ.α.)
asep1_1

Πηγή: workenter.gr

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ