ΑΣΕΠ: Έρχεται προκήρυξη για 75 θέσεις

Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται -και μάλιστα με τη μορφή επίσημου αιτήματος- νέα προκήρυξη μονίμων, σύμφωνα με  πληροφορίες.

Η έκπληξη έγινε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία και προχώρησε τις σχετικές διαδικασίες (αποστολή αιτήματος) για την πρόσληψη 75 μονίμων υπαλλήλων.

Μέσω του νέου διαγωνισμού θα επιλεγεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες:

Με δεδομένο ότι η νέα προκήρυξη βρίσκεται ήδη στο ΑΣΕΠ, η δημοσίευσή της στο Εθνικό Τυπογραφείο συνιστά πλέον θέμα χρόνου.