ΑΣΕΠ: Έρχονται νέες προσλήψεις στον ΕΟΔΥ

Τη δυνατότητα να εξαιρούνται από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ συγκεκριμένες διαδικασίες πρόσληψης μέσω διαγωνισμών του νεοσύστατου ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) δίνει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στο αντικαπνιστικό νομοσχέδιο.

Όπως ορίζει η τροπολογία, παρότι η πρόσληψη ”πάσης φύσεως προσωπικού στον ΕΟΔΥ διενεργείταί κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) κεφάλαιο Α’ (ΑΣΕΠ)” μπορούν να εξαιρεθούν προκηρύξεις για ιατρικό και λοιπό προσωπικό επαγγελματιών υγείας σε περίπτωση συνδρομής έκτακτου γεγονότος δημόσιας υγείας. Τις περιπτώσεις που κρίνεται επιβεβλημένη η έκδοση διαγωνισμών απευθείας από τον φορέα, αναλαμβάνει το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) το οποίο υποβάλλει άμεσα αιτιολογημένο αίτημα προς τον υπ. Υγείας.

Στις ίδιες περιπτώσεις, το ΕΣΥΔΥ θα κρίνει αν συντρέχει λόγος παράτασης στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

Στα πρότυπα των πινάκων λοιπού επικουρικού οι προσλήψεις στον ΕΟΔΥ

Οι υποψήφιοι για το ιατρικό και το λοιπό προσωπικό επαγγελματιών υγείας του ΕΟΔΥ εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ανωτέρω ηλεκτρονικούς καταλόγους που λειτουργούν στον ΕΟΔΥ, κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουάριου. Ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ μέχρι το τέλος του Μαρτίου του ίδιου έτους και παραμένει σε αυτήν, επικαιροποιούμενος, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

Στο ενδεχόμενο που εξαντληθεί πρόωρα κάποια κατηγορία και κλάδος υποψηφίων, δύναται, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ΕΟΔΥ που αναρτάται στην ιστοσελίδα του, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ΕΟΔΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών. Το ΑΣΕΠ δύναται να προβαίνει σε κατ’ ένσταση έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης. Οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ εκτελούνται άμεσα από τον ΕΟΔΥ.

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία, θα πραγματοποιούνται οι έκτακτες προσλήψεις και λοιπού προσωπικού επαγγελματιών υγείας και διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων, ανά κατηγορία και κλάδο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στον ΕΟΔΥ. Οι υποψήφιοι εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους που λειτουργούν στον ΕΟΔΥ, κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουάριου. Ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

Επιπλέον μισθολογικά κίνητρα και επιδόματα

Πλέον των αποδοχών, στο προσωπικό επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών, καθώς και στους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές/διερμηνείς με σχέση απασχόλησης των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, με ενεργές συμβάσεις κατά τη δημοσίευση του παρόντος, που απασχολείται στα ανωτέρω προγράμματα καταβάλλεται:α) 1 επιπλέον μηνιαίος μισθός εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας του, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας, β) Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 του ν. 4354/2015, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα της προηγούμενης περίπτωσης και γ) Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α’ Κατηγορίας, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ν. 4354/2015.

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο