ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια διορισμού στην κατηγορία ΔΕ

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

Αυτά είναι:

ΚριτήριαΜόρια
Βαθμός απολυτηρίουΒαθμός Χ 20
Γνώση ξένων γλωσσώναπό 30 έως 70
Χρόνος ανεργίαςέως 800
Πολύτεκνοι (από 4 παιδιά και πάνω)50 ανά τέκνο
Τρίτεκνοι40 ανά τέκνο
Μονογονεϊκές οικογένειες50 ανά τέκνο
Εμπειρία420(*)
Αναπηρία (έως 50%)150
Αναπηρία (60% και πάνω)180

(*) Η συνολική βαθμολογία στο κριτήριο της εμπειρίας ενδέχεται να διαφέρει από προκήρυξη σε προκήρυξη (ΣΟΧ).

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο