ΑΣΕΠ: Πότε αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα της 2Κ/2019;

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποστολής φακέλων με δικαιολογητικά από υποψηφίους της 2Κ/2019, οι οποίοι βρίσκονται σε ικανές θέσεις στον πίνακα κατάταξης, βάσει των δηλωθέντων τους στην ηλεκτρονική αίτηση.

Φάκελο με δικαιολογητικά αποστέλλουν, σε αυτή τη φάση, υποψήφιοι των κατηγοριών ΤΕ και ΥΕ, δεδομένου ότι η αντίστοιχη διαδικασία για τις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ ολοκληρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου.

Στελέχη του ΑΣΕΠ συνομιλώντας με το workenter για το πότε η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ανέφεραν ότι καθοριστικό ρόλο για το χρόνο θα διαδραματίσει ο βαθμός (ευκολίας ή δυσκολίας) εντοπισμού “ορθώς κατατασσόμενων”.

Εάν για ορισμένες ειδικότητες η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή αναγκαστεί να ζητήσει φακέλους και από νέους υποψηφίους, τότε ο χρόνος έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων θα μετακυλιστεί.

Εφόσον, όμως, δεν παρατηρηθούν φαινόμενα της 3Κ/2018, όπου υπήρχε τεράστια απόσταση μεταξύ δηλωθέντων και δικαιολογητικών, τα οριστικά της 2Κ/2019 αναμένεται να αναρτηθούν στις αρχές του 2020.

Η ημερομηνία αυτή δεν αποτελεί οριστικό ορόσημο. Μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις (αποτελέσματα εντός του 2019).

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ