ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 50 θέσεις εργασίας

Την πρόσληψη 50 υπαλλήλων προωθεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπική Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 24μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων
ΠΕ Αρχιτεκτόνων
ΠΕ Γεωλόγων
ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας
ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας
ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών
ΠΕ Χηµικών Μηχανικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

ΤΕ ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων
ΤΕ ∆οµικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων
ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής

Σημειώστε ότι, 6 άτομα εκ των προσληφθησοµένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα 6 Υποκαταστήματα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Σε:

Θεσσαλονίκη
Λάρισα
Πάτρα
Ιωάννινα
Χανιά
Κομοτηνή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Πηγή: workenter.gr

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο