Η διαδικασία κατάθεσης φακέλων για τη 2Κ/2019

Στα κομπιούτερ του ΑΣΕΠ βρίσκονται υπό επεξεργασία 55.406 αιτήσεις υποψηφίων της προκήρυξης της 2Κ/2019.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο διαγωνισμό της τελευταίας διετίας, μετά από εκείνον της 3Κ/2018. Έχει ακριβώς τις μισές αιτήσεις.

Σημειώστε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την στιγμή για την διαδικασία επιλογής:

Το ΑΣΕΠ δημιουργεί αυτή την ώρα κατάταξη υποψηφίων, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα
Η κατάταξη γίνεται με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση, από αυτόν που έχει τα περισσότερα μόρια προς αυτόν με τα λιγότερα
Με την ολοκλήρωση του πίνακα το ΑΣΕΠ θα καλέσει τους πρώτους 2.232 υποψήφιους τον πίνακα (1.116×2) να καταθέσουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά
Το ΑΣΕΠ ανοίγει τους φακέλους, εξετάζει τα δικαιολογητικά και εκδίδει προσωρινά αποτελέσματα

Συμπεράσματα:

Δεν θα κληθούν όλοι υποψήφιοι να καταθέσουν δικαιολογητικά
Σε όσους ζητηθεί να στείλουν φάκελο είναι με το «ένα πόδι» στο Δημόσιο, «παίζουν» με πιθανότητες 50% για τον διορισμό
Το ΑΣΕΠ δεν έχει ακόμη προσδιορίσει τον χρόνο που θα ζητήσει τους φακέλους
Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει δύο σενάρια για τον τρόπο που θα ζητήσει τα δικαιολογητικά: προσωπικό μήνυμα στους ενδιαφερόμενους ή δημοσίευση των ονομάτων στο ww.asep.gr. To πιθανότερο είναι να επιλέξει την δημοσίευση στον ισότοπο του με παράλληλη ανακοίνωση της προθεσμίας υποβολής
Η διαδικασία αυτή θα τηρηθεί και για τις προκηρύξεις 1Κ/2019, 3Κ/2019 και 5Κ/2019 που ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου.

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο