Δημόσιοι Υπάλληλοι: Τι ισχύει για γονείς με παιδιά σε ευπαθείς ομάδες;

Και ενώ έχει ήδη ρυθμιστεί η ειδική άδεια απουσίας και η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για τις ευπαθείς ομάδες των δημοσίων υπαλλήλων, με τις διατάξεις του άρθρου 50 ρυθμίζονται θέματα χορήγησης διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Δημοσίου, τα τέκνα των οποίων ανήκουν τα ίδια σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για τον COVID-19 και προβλέπονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Ειδικότερα οι υπάλληλοι που έχουν τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις οποίες η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοίού COVID-19 έχει συστήσει μακροχρόνια αποχή από το σχολείο και χρήση τηλεεκπαίδευσης, δύνανται με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών δομών να κάνουν διαζευκτικά χρήση των εξής διευκολύνσεων.

α) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος,
β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,
γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως,
δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης, με εξαίρεση την αναρρωτική.

Σημειωτέον ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των σχετικών διευκολύνσεων είναι η προσκόμιση στην εκάστοτε Διεύθυνση Προσωπικού βεβαίωσης από την οικεία εκπαιδευτική δομή ότι το τέκνο τους παρακολουθεί μαθήματα εξ αποστάσεως δυνάμει της ιατρικής βεβαίωσης που έχει υποβληθεί αρμοδίως στην εκπαιδευτική δομή.

Δύνανται να κάνουν χρήση των διευκολύνσεων και οι δύο γονείς;

Σε περίπτωση που και οι δυο γονείς απασχολούνται στο δημόσιο, με κοινή τους δήλωση που υποβάλλεται στην υπηρεσία τους ορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση μίας εκ των διευκολύνσεων. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα με την ίδια δήλωση να καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης των διευκολύνσεων εκ περιτροπής.

Στη διαφορετική περίπτωση που ένας από τους δύο συζύγους εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για τη χρήση των διευκολύνσεων απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τη μη χρήση όμοιων διευκολύνσεων και σχετική βεβαίωση του εργοδότη, όπου είναι εφικτό.

Πότε οι γονείς δεν δύνανται να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων διευκολύνσεων;

Όταν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, εξαιρουμένης της αναρρωτικής, κατά το διάστημα της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων, ο έτερος σύζυγος δεν δύναται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων.

Επιπλέον στην περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο είτε νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 είτε είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο