Διορισμοί στα Νοσοκομεία: Τα κριτήρια για τους υποψηφίους ΥΕ

Ξεκινά στις 2 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ που επιθυμούν μόνιμο διορισμό στα νοσοκομεία με την προκήρυξη 2Κ/2019 (1.116 θέσεις).

Για τις 167 θέσεις της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν:

Μοριοδοτούνται κοινωνικές ιδιότητες (αριθμός τέκνων, πολυτεκία, τριτεκνία, ανεργία). Αυτό δεν συμβαίνει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.
Γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία, όπου και αν αποκτήθηκε

Σημειώστε τα κριτήρια και την μοριοδότηση που τα συνοδεύουν:

Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 100 μόρια για καθένα από τα δύο πρώτα,200 μόρια για καθένα από τα επόμενα
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 300 μόρια
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: 200 μόρια
Χρόνος ανεργίας: 50 μόρια για κάθε εξάμηνο, έως οκτώ συνολικά (μέγιστη απόδοση κριτηρίου 400 μόρια)
Ειδική εμπειρία: 20 μόρια ανά μήνα, έως 48 μήνες (μέγιστη απόδοση κριτηρίου 960 μόρια)
Απλή εμπειρία: 7 μόρια ανά μήνα, έως 84 μήνες (μέγιστη απόδοση κριτηρίου 588 μόρια)
Ηλικία: Έως 24 ετών 50 μόρια και 24+ έως 30 ετών: 75 μόρια

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο