Οι δοκιμασίες για τις 200 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό

Συμβάσεις διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα παράτασης θα υπογράψουν οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις δύο προκηρύξεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Οι θέσεις αφορούν το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού.

Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές δοκιμασίες και τα απαιτούμενα όρια των υποψηφίων:

Κολύμβηση επιφάνειας, ανεξαρτήτως τρόπου, χωρίς πτερύγια, για απόσταση 300 μέτρων, 10 μόρια για κάθε 10΄΄ μικρότερο χρόνο από τα 07΄00΄΄ [πχ για χρόνο 06΄42΄΄ (το 42΄΄στραγγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) έχουμε 07΄00΄΄- 06΄40΄΄= 20΄΄ x 10 = 20 μόρια], με μέγιστο παραδεκτό χρόνο τα επτά (07΄00΄΄) λεπτά
Δρόμος 1 μιλίου ξηράς (1609 μέτρα), 10 μόρια για κάθε 10΄΄ μικρότερο χρόνο από τα 07΄30΄΄ [πχ για χρόνο 06΄45΄΄ έχουμε 07΄30΄΄- 06΄40΄΄= 50΄΄ x 10 = 50 μόρια], με μέγιστο παραδεκτό χρόνο τα επτάμισι λεπτά
Έλξεις επί μονόζυγου, 20 μόρια για κάθε μία πέραν των 8 (πχ 10-8=2 x 20 = 40 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 8 επαναλήψεις
Βυθίσεις επί δίζυγου, 20 μόρια για κάθε μία πέραν των 8 (πχ 10-8=2 x 20 = 40 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 8 επαναλήψεις
Κάμψεις επί εδάφους, 10 μόρια για κάθε μία πέραν των 30 (πχ 60-30=30 x 10= 300 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 30 επαναλήψεις σε χρόνο 2΄
Αναδιπλώσεις κοιλιακών μυών, 10 μόρια για κάθε μία πέραν των 30 (πχ 60-30=30 x 10= 300 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 30 επαναλήψεις σε χρόνο 2΄
Συνεχής υποβρύχια κολύμβηση με άπνοια στην πισίνα, για τουλάχιστον 15 μέτρα
Αναρρίχηση επί κάλω, μήκους 5 μέτρων, χωρίς υποβοήθηση ποδιών
Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται κατόπιν σχετικής διαταγής του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Οι οπλίτες που επιθυμούν ανακατάταξη ενημερώνονται για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, με μέριμνα της Μονάδας, όπου υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμάται ο νεότερος, βάσει ακριβούς ημερομηνίας γέννησης. Αν συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης, προτιμώνται αυτοί, που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, θεωρείται περισσότερο αναγκαία.

Πηγή: workenter.gr

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ