Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για 8.933 θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ

Eκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη 8.933 νέων υπαλλήλων σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Σημειώστε όλα τα βήματα έως την πρόσληψη:

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελείται από τρεις πίνακες:

  • Επιτυχόντων
  • Επιλαχόντων
  • Απορριπτέων

(2) Στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων αναγράφεται ο λόγος αποκλεισμού

(3) Ο προσωρινός πίνακας καταάταξης περιλαμβάνει:

  • Αριθμό πρωτοκόλου ηλεκτρονικής αίτησης
  • Συνολική βαθμολογία υποψηφίων
  • Μονάδες που αντιστοιχούν στο κάθε κριτήριο ξεχωριστά

(4) Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων ακολουθούν οι ενστάσεις. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός τριών ημερών.

(5) Οι ενστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν εντός 10 ημερών.

(6) Όσοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης καλούνται, (με e-mail ή τηλεφωνικά), μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων.

(7) Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στον επιβλέποντα φορέα.

(9) Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ:

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ