Εκδόθηκε η προκήρυξη για 160 προσλήψεις στον ΟΣΕ

Δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ ΑΕ) η προκήρυξη για την πρόσληψη 160 νέων υπαλλήλων.

Ο Οργανισμός δημοσίευσε και τα απαραίτητα έντυπα για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών. Σημειώστε ότι οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να καταθέσουν το έντυπο ΣΟΧ 9, το οποίο σπάνια χρησιμοποιείται σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Έντυπο ΣΟΧ9:

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ