¨Κλείδωσε” ο αριθμός των θέσεων στη νέα Κοινωφελή

Ανατροπές στην έκδοση του νέου κοινωφελούς προγραμμάτος του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση δήμων, Περιφερειών και φορέων.

Όπως αναφέρει άμεσος συνεργάτης του κ. Γιάννη Βρούτση, το νέο πρόγραμμα θα δημοσιευθεί στα “τέλη Μαρτίου”.

Με βάση την ίδια πηγή, ο συνολικός αριθμός των θέσεων θα κυμανθεί στις 36.500.

Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμενόταν να εκδοθεί πολύ νωρίτερα. Η δημοσιοποίησή του έλαβε συνεχείς αναβολές.

Το νέο πρόγραμμα:

Θα απευθύνεται σε ανέργους του ΟΑΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες
Η απασχόληση είναι διάρκειας 8 μηνών και θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.
Το πρόγραμμα -σε επόμενο στάδιο- θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ