250 νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Την πρόσληψη συνολικά 250 νέων υπαλλήλων ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ).

Ζητείται προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 2
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 1
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 30
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 8
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 8
ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 12
ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 8
ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 10
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 25
ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων) 25
ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Αυτοκινήτων) 7
ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων) 8
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων) 4
ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό 8μήνες 6
ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό 36
ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση) 15
ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (οικοδόμοι) 3
ΔΕ Φύλακες 40

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Οκτωβρίου 2019.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ