Αιτήσεις για 155 θέσεις Λιμενοφυλάκων

Ξεκινά από τη  Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για 155 μόνιμες θέσεις λιμενοφυλάκων.

Η κατάθεση δικαιολογητικών, που έχει ήδη ξεκινήσει με την προκήρυξη των Δοκίμων Σημαιοφόρων (προσοχή: η υποβολή αιτήσεων για Δοκίμους Σημαιοφόρους ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου) θα συνεχιστεί με τον διαγωνισμό των Λιμενοφυλάκων.

Αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, (ταχυδρομικώς), μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι υποψήφιοι στο νέο διαγωνισμό του Λιμενικού Σώματος για την πρόσληψη 155 δόκιμων λιμενοφυλάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε δύο σημεία:

Στην τήρηση των προθεσμιών τόσο για την κατάθεση των φακέλων όσο και για την έκδοση των δικαιολογητικών
Στην όσο το δυνατόν καλύτερη πιστότερη τεκμηρίωση των προσόντων τους
Η προθεμία για την υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 18 του ίδιου μήνα.

Προσοχή στις επικυρώσεις εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν όλες τις ιδιότητές τους, δεδομένου ότι θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης με τους πληρούντες τα κριτήρια της προκήρυξης.

Η αίτηση:

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι αναγράφουν ευκρινώς: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης κλπ.
Στην 1η σελίδα της αίτησης είναι απαραίτηση η αναγραφή των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας
Στις επόμενες οι υποψήφιοι αναγράφουν στοιχεία που αφορούν στις σπουδές τους, στη θητεία τους και στην ειδικότητά τους
Σημαντικό: Όλες οι αιτήσεις συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση και πρέπει να φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου
Υπενθυμίζεται ότι με τροποποιητική απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας, εφαρμόστηκαν ευνοϊκές αλλαγές για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη

Σύμφωνα με την τροποιητική:

Το ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου (Λυκείου) “πέφτει” στο 10 – από 12 που ήταν
Στη γνώση ξένων γλωσσών τα ρωσικά αντικαθίστανται από τα ισπανικά. Παραμένουν ως έχουν οι υπόλοιπες γλώσσες

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ