ΑΣΕΠ: Έρχονται 341 προσλήψεις σε 69 φορείς

Ένα πάγιο αίτημα του υπουργείου Εργασίας, αυτό των προσλήψεων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας, υλοποιείται με την εφαρμογή του νέου πολυνομοσχεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4578 με τον οποίο καθορίστηκε η κατανομή καθώς και οι ειδικότητες που θα ζητηθούν, ενώ η υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ Φωτίου, είχε εξαγγείλει την πρόσληψη 341 μονίμων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, «…για να καλύψουν τις ανάγκες των 69 ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας της χώρας».

Σύμφωνα με τα άρθρα (78 – 79) του νέου πολονομοσχεδίου του υπ. Εργασίας, καθορίζεται η διαδικασία και οι ειδικότητες που θα ζητηθούν για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων και επικουρικού προσωπικού.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, οι θέσεις είναι οργανικές και θα καλύψουν (σε πρώτη φάση) πάγιες ανάγκες προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ, στα εξής ιδρύματα:

  • Στα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών (ΚΚΠΠ)
  • ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
  • ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών)
  • ΕΙΚ (Εθνικό Ίδρυμα Κωφών) και
  • Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης
  • Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

Όπως αναφέρει στην έκθεσή του το υπουργείο Εργασίας, οι νέες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με τον κανόνα του ”1:1”, δηλαδή μία πρόσληψη για μία αποχώρηση στο δημόσιο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα πάντα με την αναπλ. υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το καθεστώς 341 ήδη υπηρετούντων, θα παραταθεί μέχρι την πλήρωση των νέων θέσεων.

Σημειώστε:

  • Θα υπάρξει πρόβλεψη ειδικής εμπειρίας με τη μορφή μοριοδότησης
  • Η μερίδα του λέοντος πάει σε ειδικές θέσεις, ειδικά σε ειδικότητες που ασχολούνται με τη φροντίδα ευάλωτων ομάδων
  • Οι 341 οργανικές θέσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ
  • Οι προσλήψεις θα έχουν σημαντική διαφοροποίηση, αφού όπως αναφέρει και το αρμόδιο υπουργείο, υπάρχει ζήτηση για διάφορους κλάδους και ειδικότητες, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε δημόσιου φορέα

Σύμφωνα με τα άρθρα (78 – 79) του νέου πολονομοσχεδίου του υπ. Εργασίας, οι προσλήψεις αιτιολογούνται ως προς την ”κάλυψη επιτακτικών αναγκών”, ενώ οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν «το αργότερο μέχρι τις 15/6/2019».

Για την κάλυψη των θέσεων, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της αρμόδιας Επιτροπής, εκδίδεται προκήρυξη από τον αρμόδιο φορέα, η οποία εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

Σημειώστε ότι οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων. Αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ εκτελείται άμεσα από τους φορείς και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες.

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο