Έτοιμη προς έκδοση η προκήρυξη για το “Βοήθεια στο Σπίτι”

Ολοκληρώνονται εντός της εβδομάδας οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΑΣΕΠ και υπ. Εσωτερικών για την έκδοση της προκήρυξης με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η συγκεκριμένη προκήρυξη – σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΑΣΕΠ – θα είναι πρώτη που θα εκδοθεί εντός του 2020.

Τα δεδομένα του διαγωνισμού μονίμων έχουν, πλέον, αποκρυσταλλωθεί.

Σημειώστε:

2.909 θα είναι οι θέσεις που θα καλυφθούν με την διαδικασία των προκηρύξεων «Κ».
270 δήμοι σε όλη τη χώρα θα ενισχυθούν με τις νέες προσλήψεις
Ειδικότητες όσες προβλέπονται και για τους υπηρετούντες συμβασιούχους του προγράμματος, θα περιλαμβάνει ο νέος διαγωνισμός
Το ΑΣΕΠ αναλαμβάνει εξολοκλήρου την διενέργεια του διαγωνισμού με το σύστημα των μορίων
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στον κόμβο της Ανεξάρτητης Αρχής (www.asep.gr).Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε δεύτερο χρόνο μετά από ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ