Τα κριτήρια για τις νέες προσλήψεις πυροσβεστών

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την διαδικασία ένταξης εποχικών πυροσβεστών, πενταετούς υποχρέωσης.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια που θέτει η απόφαση, δεν θα πρέπει να έχουν ξεπεράσει το 45ο έτος της ηλικίας τους και να διαθέτουν τουλάχιστον απολύτηριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν μέχρι και το 1980.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την υπουργική απόφαση

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ