ΟΑΕΔ: Κριτήρια για τις 91 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ειδικό έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία αφορά 91 προσλήψεις, τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να συμπληρώσουν τη σωστή αίτηση και τα πεδία της.

Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή η επιλογή των θέσεων με σειρά προτίμησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών εκείνων που τεκμηριώνουν τις ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτησή του.

Κριτήρια- Μόρια:

Σημειώστε την απόδοση (σε μόρια) των κριτηρίων:

Χρόνος ανεργίας (έως 800 μόρια)
Πολυτεκνική Ιδιότητα (50 για κάθε τέκνο)
Τριτεκνική Ιδιότητα (40 για κάθε τέκνο)
Ανήλικα τέκνα (έως 110 μόρια)
Μονογονεϊκή ιδιότητα (50 μόρια για κάθε παιδί)
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (έως 400 μόρια)
Εμπειρία (έως 420 μόρια)
Αναπηρία υποψηφίου (ποσοστό x3)
Αναπηρία γονέα, τέκνου ή συζύγου (ποσοστό x2)

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ