Όλα τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ

Διεκδικείστε, άμεσα, οικονομική ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ. Ποια είναι τα επιδόματα που δινει ο οργανισμός σε ανέργους και με ποια κριτήρια.

Αν είστε άνεργος ή βρίσκεστε σε επίσχεση εργασίας διερευνήστε τις κατηγορίες στις οποίες μπορείτε να υπαχθείτε.

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ -και συγκεκριμένα στο σημείο “Επιδόματα και Παροχές” υπάρχουν αναλυτικοί οδηγοί.

Επιδόματα ΟΑΕΔ και ποσά (€):

Βασικό επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ 399,25 ευρώ
Ειδικό εποχιακό βοήθημα-Οικοδόμοι 752,21 ευρώ
Ειδικό εποχιακό βοήθημα-Σμυριδεργάτη 1016,50 ευρώ
Ειδικό εποχιακό βοήθημα- Δασεργάτες, Καπνεργάτες, Ναυπ/κη Ζώνη 711,55 ευρώ
Ειδικό εποχιακό βοήθημα Μουσικοί, Τραγουδιστές, Ηθοποιοί,Τουριστικά 508,25 ευρώ
Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων 239,5 ευρώ
Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας 207,61 ευρώ
Ειδική παροχή μητρότητας 650 ευρώ
Ειδικό βοήθημα επίσχεσης εργασίας απο τον ΟΑΕΔ 239,55 ευρώ

Απευθυνθείτε σε έναν εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Επισκεφθείτε ένα ΚΠΑ και ρωτήστε τι και αν δικαιούστε. Μπορεί να υπάρχουν παροχές τις οποίες δικαιούστε και, απλώς, δεν το γνωρίζετε.

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο