“Βοήθεια στο Σπίτι”: 270 μόνιμοι στους Δήμους

Μία από τις επόμενες μεγάλες προκηρύξεις που θα εκδώσει το ΑΣΕΠ είναι αυτή που αφορά στην ενίσχυση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” με μόνιμο προσωπικό.

Σημειώστε όλα τα δεδομένα:

(1) Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι 2.858, σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού

(2) Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε τουλάχιστον 270 δήμους όλης της χώρας

(3) Θα επιλεγούν υπάλληληλοι 10 διαφορετικών ειδικοτήτων

Τα 10 επαγγέλματα που θα ζητηθούν είναι:

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ)
Ψυχολόγοι (ΠΕ)
Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ)
Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ)
Κοινωνιολόγοι (ΠΕ,ΤΕ)
Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
Πτυχιούχους Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
Πτυχιούχους Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)
Οδηγοί (ΔΕ)
Οικογενειακοί Βοηθοί (ΥΕ)
Η προκήρυξη για τη “Βοήθεια στο Σπίτι” διακρίνεται από υψηλό βαθμό προτεραιότητας όσον αφορά στην έκδοσή της.

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ