Επίδομα 534 ευρώ: Υπεύθυνες δηλώσεις για Σεπτέμβριο & Οκτώβριο

Από την Τετάρτη (4/11) ξεκινά η υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων στο supportemployees.services.gov.gr για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση των 534 ευρώ.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Επίσης από σήμερα μπορούν να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις – αιτήσεις οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες Τέχνης και του Πολιτισμού είναι εγγεγραμμένοι έως την 20 Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), μονομερώς, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη,
σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020».

Οι δικαιούχοι ξεναγοί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι:

Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα
Οι τουριστικοί συνοδοί

Σημειώστε ότι:

Ο δικαιούχος υποβάλλει δύο αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, ξεχωριστά, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα.

Με πληροφορίες από: workenter.gr

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο